Tara Magpabakuna, Balik-Eskwela Na!

Red Spartans!
 
Kasabay ng paghahanda ng Unibersidad para sa balik-eskwela, dapat mo ring siguruhing protektado ka sa pamamagitan ng pagpapabakuna.
 
Ang proteksiyon mo ay proteksiyon din ng buong komunidad. Ang laban na ito ay laban nating lahat. Magkasama tayo, ikaw at ako! 
 
Sa bagong yugto ng ating istorya, muli na tayong magkakasama-sama. Handa ka na ba?
 
Halina Red Spartans, “Tara Magpabakuna, Balik-Eskwela Na!”
 
#LeadingInnovations
#TransformingLives
#ZitoRedSpartans
Scroll to top

2018 2nd Quarter Beyond Borders

[news-letter-popupbox year='2018' quarter='2']

This will close in 0 seconds

2018 3rd Quarter Beyond Borders

[news-letter-popupbox year='2018' quarter='3']

This will close in 0 seconds

2018 4th Quarter Beyond Borders

[news-letter-popupbox year='2018' quarter='4']

This will close in 0 seconds

2019 1st Quarter Beyond Borders

[news-letter-popupbox year='2019' quarter='1']

This will close in 0 seconds

2019 2nd Quarter Beyond Borders

[news-letter-popupbox year='2019' quarter='2']

This will close in 0 seconds

2019 3rd Quarter Beyond Borders

[news-letter-popupbox year='2019' quarter='3']

This will close in 0 seconds

2019 4th Quarter Beyond Borders

[news-letter-popupbox year='2019' quarter='4']

This will close in 0 seconds